Autizam – rana intervencija

Autizam – rana intervencija

Rođenje djeteta predstavlja neopisivu sreću. Ulažete cijelog sebe u djetetov razvoj i zadovoljenje potreba. No baš kad vam se čini da sve ide svojim tokom, da ste konačno uhvatili rutinu nađete se na raskrižju.

Tako roditelji autistične djece često opisuju svoje stanje. Rastrgani su između dijagnoze, koja kod nas dolazi jako kasno, straha, tuge i pitanja zašto baš meni i kako dalje. Treba otvoreno dati na znanje da lijek za autizam ne postoji niti je opravdano davanje lijekova, jer njihova učinkovitost znanstveno nije dokazana. Naglasak je na što bržem uključenju u ranu intervenciju.

Imitacija

Djeca s PAS-om (poremećaji autističnog spektra) u većini slučajeva ne razvijaju prirodno imitaciju, a imitacija je osnova svakog učenja.

Problem se javlja kod zrcalnih neurona. Kod neurotipične djece zrcalni neuroni se aktiviraju kad netko izvodi određenu radnju na istim mjestima u mozgu na kojima se aktiviraju i onima koji radnju izvode. Kod djece s PAS-om ti neuroni su neaktivni. Zamislite samo koliko puta treba ponoviti neku radnju zajedno s njima da se aktiviraju ti neuroni. Nije to nimalo lako, no treba početi što ranije (po mogućnosti do treće godine), ustrajati i sudjelovati u svakom programu rada s rehabilitatorima. Za sada kod nas postoje centri za ranu intervenciju samo u većim gradovima, no obrazovanjem stručnjaka taj se trend polako mijenja.

Rutina

Rutina je jako važna. Ponavljanje i rutina način je na koji ta djeca uče i stvaraju veze između objekata, pokreta, situacija, zvukova i riječi. Autistična djeca jako brzo nauče reći pa-pa ili uzeti cipele kad se ide vani jer se to jako puno puta ponavlja. To se ne javlja samo od sebe, to se puno puta u tijeku dana ponovi i uvjetovano je jakom motivacijom (odlazak u park, na igralište i sl.) Što je jača motivacija prije će se određeno ponašanje usvojiti. Treba biti svjestan da ni nama odraslima nisu uvijek zanimljive iste stvari pa tako i djeci treba stalno otkrivati i nuditi nove načine motivacije. To može biti zagrljaj, skakanje na lopti, ples na određenu pjesmu, keks, pohvala, no uvijek je dobro paziti da motivacija pokrene i novo učenje.

Povezani članci