Kako prepoznati disleksiju kod djece?

Kako prepoznati disleksiju kod djece?

Poteškoće povezane s disleksijom reflektiraju se na poteškoće u učenju gotovo svih školskih predmeta. Glasno čitanje i čitanje u sebi karakterizirani su sporošću i pogrješkama u razumijevanju. Simptomi poteškoća u čitanju mogu se pojaviti već u vrtiću, no disleksija se rijetko dijagnosticira prije završetka prvog ili drugog razreda.

Navodimo neke specifičnih teškoće u kojima možda baš prepoznate svoje dijete.

• poteškoće u povezivanja grafema s fonemom (slovo – glas);

• poteškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi;

• strukturalne pogrješke – premještanje ili umetanje
(vrata-trava, novi-vino);

• zamjene grafički sličnih slova
(b-d, b-p, m-n, n-u, a-e, s-z, š-ž, dobar-bodar, bebica-dedica, bili-pili, nema-mene);

• zamjene fonetski sličnih slova
(d-t, g-k, b-p, z-s, drži-trž, brati-prati, grije-krije);

• zamjene slogova (on-no, ej-je, mi-im, do-od);

• zamjene riječi – pogađanje (mračni-mačka, dobar-obad);

• dodavanje slova i slogova
(brada-barada, mrkva-markva, brod-borod);

• ponavljanje dijelova riječi (nasmijanini, ramemena);

• poteškoće u praćenju slovnog ili brojčanog niza (slon-soln, 12-21);

• poteškoće u slijedu smjera čitanja (gore-dolje, lijevo-desno);

• vraćanje na već pročitani red i

• izostavljanje riječi i cijelih redaka, (Posokhova 2000).

Povezani članci