Odgajamo li jednako dječake i djevojčice?

Odgajamo li jednako dječake i djevojčice?

Svi mi pripadamo društvu koje nas više ili manje oblikuje i utječe na naše ponašanje. Kad govorimo o odgoju djece ljudi su skloni zavaravanju sebe i drugih, naročito kad smo svjesni da radimo suprotno od poželjnog i ispravnog. Lijepo je tvrditi kako odgajam djecu oba spola na isti način, no znamo i sami da nije lako prijeći s riječi na djela.

Tehnika “nepoznate bebe

Budući da je danas popularno tvrditi da radimo baš ono što nam stručnjaci predlažu istraživači su smislili tehniku “Nepoznate bebe” kako bi dokazali da odrasli prema istom djetetu, jednima predstavljenom kao dječak, a drugima kao djevojčica različito postupaju.

Kad se odrasli igraju s malom bebom – djevojčicom, ponašaju se drugačije nego kad se igraju s dječakom. Jedan od mogućih razloga za to su različita očekivanja i stereotipi koje odrasli imaju prema dječacima i djevojčicama. Treba uzeti u obzir da se prema djeci različita spola različito i ponašamo zbog njihovog različitog ponašanja.

Tako je, primjerice, plakanje tumačeno ljutnjom kad su odrasli mislili da se radi o dječaku, odnosno strahom kad su vjerovali da gledaju djevojčicu. Rezultati ove tehnike govore da spolne oznake dovode do različitih reakcija opažača. Prema tome, može se zaključiti da se s djecom postupa različito samo zbog njihova spola.

Povezani članci